Skip to main content

Please enter your date of birth.

I am of legal drinking age in my location

By entering our website you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. For information on alcohol responsibility, visit drinkaware.co.uk

Onze operationele voetafdruk verkleinen

Onze operationele voetafdruk verkleinen

 

Highland Park Distillery Gates

 

Bij Highland Park hebben we onszelf als doel gesteld om in 2045 ‘net zero’ te zijn. Het is een ambitieus avontuur voor een distilleerderij die al 225 jaar op Orkney te vinden is. Maar we gaan de uitdaging graag aan.

Onze eerste en onmiddelijke focus ligt op een kortetermijndoel om in 2030 onze uitstoot over de hele linie met 50% te verminderen. Om dit doel te bereiken, zullen we samenwerken met onze belangrijkste leveranciers en partners om onze scope 3 emissies in kaart te brengen en te verminderen. Daarnaast willen we ook onze directe uitstoot in het hele productieproces verlagen door constant te zoeken naar hoe we onze energie en grondstoffen zo efficitent mogelijk gebruiken. Daarnaast zetten we initiatieven op om de uitstoot te verminderen binnen specifieke onderdelen van ons distillatieproces.

De huidige productie van de Highland Park distilleerderij is afhankelijk van drie fossiele brandstoffen om onze whisky te produceren: kooks, kerosine en turf. Hieronder beschrijven we hoe we het gebruik van deze bronnen in de loop van de tijd willen schrappen, stopzetten en verminderen, in lijn met onze doelen voor 2030 en 2045.

KOOKS VERWIJDEREN UIT HET PRODUCTIEPROCES VAN HIGHLAND PARK

 • Momenteel gebruiken we kooks - een brandstof op basis van steenkool met een hoog koolstofgehalte - om onze mout te drogen.
 • Tegen 2024 zullen we de kooks uit onze processen hebben verwijderd door ze te vervangen met een warmteterugwinningssysteem.
 • Met dit systeem kunnen we warmte terugwinnen uit de condensors die we gebruiken in ons distillatieproces en die warmte elders in onze productieprocessen en gebouwen gebruiken.
 • Dit warmteterugwinningssysteem, dat in 2024 klaar moet zijn, zal ons helpen om onze directe scope 1- en scope 2-emissies met 20% te verminderen en om kooks volledig te schrappen als brandstof binnen ons productieproces.

AFSTAPPEN VAN KEROSINEGEBRUIK

 • Omdat er geen aardgasnet is op Orkney, zijn de meeste gebouwen op de eilanden afhankelijk van kerosine voor bijv. de verwarming van huizen en verschillende bedrijfsprocessen. 
 • In de distilleerderij zijn veel van onze huidige processen - van het algemene verwarmingssysteem tot stoomopwekking en onze schoonmaak- en wassystemen - afhankelijk van kerosine. We zien de noodzaak in van een overgang naar een schonere brandstofbron en onderzoeken actief de haalbaarheid van alternatieven.
 • Hoewel het een complexe kwestie is, streven we eraan om een definitieve aanbeveling te doen voor ons bedrijf in 2024.

TURFWINNING, VERMINDERING, HERSTEL EN BESCHERMING

 • De turf die we gebruiken om onze gerst te roken, halen we uit het gebied Hobbister Moor, ongeveer zeven mijl ten westen van onze distilleerderij in Kirkwall, Orkney. Deze turf is rijk aan heide en creëert zo complexe bloemenaroma's in onze ovens. Het zorgt voor de kenmerkende zoete rokerige smaken die alleen te vinden zijn in Highland Park single malt Schotse whisky.
 • Hobbister Nature Reserve is een mozaïek van internationaal en nationaal belangrijke natuurgebieden, zoals zoutmoerassen, zeekliffen en veengebieden. We bezitten en beheren dit land onder licentie van de Orkney Islands Council en we werken nauw samen met de RSPB om de wilde flora en fauna te beschermen, waaronder bedreigde vogelsoorten als de blauwe kiekendief en de wulp. Daarom werken we in overeenstemming met de strenge regels die gelden als je je begeeft in een natuurgebied als Hobbister Moor dat al bijna 50 jaar als natuurreservaat aangemerkt is.
 • De Commitment to Responsible Peat Use (CRPU) strategie van de Scotch Whisky Association creëerde richtlijnen om ervoor te zorgen dat al haar leden actief betrokken zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor verantwoord beheer van turfgebruik en herstel van veengebieden, en daar houden we ons nauw aan.
 • Lees hier meer over het werk dat we tot nu toe hebben gedaan op het gebied van turfvermindering, winning en herstel .

Environmental Sustainability

October 04, 2023