Skip to main content

Please enter your date of birth.

I am of legal drinking age in my location

By entering our website you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. For information on alcohol responsibility, visit drinkaware.co.uk

ONZE NATUURLIJKE ECOSYSTEMEN ONDERSTEUNEN

ONZE NATUURLIJKE ECOSYSTEMEN ONDERSTEUNEN

Bij Highland Park zijn we actief betrokken bij de bescherming en ondersteuning van de unieke natuurgebieden en ecosystemen die op de Orkney-eilanden te vinden zijn.

Hobbister Nature Reserve is een mozaïek van internationaal en nationaal belangrijke natuurgebieden, zoals zoutmoerassen, zeekliffen en veengebieden. We bezitten en beheren dit land onder licentie van de Orkney Islands Council en we werken nauw samen met de RSPB om de wilde flora en fauna te beschermen, waaronder bedreigde vogelsoorten als de blauwe kiekendief en de wulp. Daarom werken we in overeenstemming met de strenge regels die gelden als je je begeeft in een natuurgebied als Hobbister Moor dat al bijna 50 jaar als natuurreservaat aangemerkt is.

We werken ook samen met Nature Scotland en ontwikkelen samen met de RSPB beschermingsplannen om de unieke ecologie en rijke biodiversiteit van deze belangrijke natuurgebieden te beheren, te beschermen en te verbeteren.

Naast ons werk op Hobbister Moor hebben we een samenwerkingsverband opgezet met Project Seagrass en de Heriot-Watt Universiteit.  Dankzij de steun van Highland Park kan belangrijk onderzoek worden gedaan waarmee de ongelooflijke biodiversiteit in de zeegrasvelden van Orkney in kaart wordt gebracht. Ook maakt het een breder programma mogelijk waarbij de gemeenschap betrokken is bij het oogsten van zeegraszaad, waarmee zaden van de bloeiende graslanden van Orkney zorgvuldig worden verwerkt en overgeplant voor gericht groeiherstel van aangetaste graslanden elders langs de kustlijn van het Verenigd Koninkrijk.

Thick Seagrass Meadows

 

WAAROM WERKT HIGHLAND PARK SAMEN MET PROJECT SEAGRASS?

  • De zeeën rondom Orkney ondersteunen het leven hier en bieden veel kansen, zoals werkgelegenheid, voedsel en energiebronnen.
  • De zeeën van Orkney ondersteunen ook een ongelooflijk rijk en biodivers zee-ecosysteem. In 2022 besloot Highland Park een partnership op te zetten om het unieke zeemilieu van Orkney te beschermen en te stimuleren.  
  • Op het moment ondersteunen we de liefdadigheidsinstelling Project Seagrass en hun werk met de Heriot-Watt Universiteit om de uitgestrektheid van Orkney's zeegrasvelden in kaart te brengen en de ongelooflijke biodiversiteit en ecosystemen die ze ondersteunen te catalogiseren.

WAT IS ZEEGRAS?

  • Zeegras is de enige bloeiende plant die onder water leeft. Net als andere planten heeft zeegras wortels en bloeit het in de lente en de zomer. Maar het gras wordt bestoven door krabben, garnalen en eb en vloed in plaats van door vliegende insecten. Zeegrasvelden onder water hebben veel licht nodig om te groeien en zijn daarom te vinden in relatief ondiep en rustig water. 
  • Als zeegrasvelden zich uitbreiden, verspreiden ze zich over de zeebodem. Hun wortels stabiliseren het zeebed, terwijl hun dichte groene bladeren een gevarieerde leefomgeving creëren voor een grote verscheidenheid aan wilde dieren, inclusief vitale paaigronden en kraamkamers voor jonge vissen. 
  • Huidige schattingen wijzen erop dat we wereldwijd elk uur een zeegrasgebied ter grootte van twee voetbalvelden verliezen. Dit is te wijten aan natuurlijke en menselijke invloeden zoals vervuiling en fysieke verstoring door kustontwikkeling, aanlegplaatsen, baggeren en ongereguleerde visserij. Herstellende interventieprojecten blijken echter succesvol te zijn. Bij dit soort projecten worden zaden van bloeiende velden zorgvuldig verwerkt en gebruikt  om gericht te herplanten en aangetaste velden te herstellen. 
  • Sinds 2013 is Project Seagrass de initiatiefnemer achter dit soort projecten, samen met projecten voor het in kaart brengen van zeegrasvelden, veldbehoud en initatieven gericht op gemeenschappelijke betrokkenheid - oftewel 'citizen science'-projecten.

" Naar mijn mening is Orkney het pareltje als het gaat om levendige zeegras-ecosystemen. In de eerste fases van ons veldwerk concentreerde het team van de Heriot-Watt Universiteit zich op het in kaart brengen van de zeegrasvelden bij Orkney en het catalogiseren van de onderling verbonden functies die de ecosystemen vervullen. Dit werk heeft ons een veel beter inzicht gegeven in waar zeegras in Orkney voorkomt en hoe lokale zeegrasvelden bijdragen aan het leven op Orkney.  Met Highland Park willen we nu onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap uitbreiden en voortbouwen op het enthousiasme dat we hebben gezien tijdens de zaadcollecties van de afgelopen zomer. We streven ernaar om de betrokkenheid van de gemeenschap te combineren met natuurbeheer, waarbij we echt de nadruk leggen op het zichtbaar maken van de voordelen die deze natuur heeft voor Orkney's unieke zeelandschappen."

Dr Richard Lilley, directeur en oprichter van Project Seagrass

"In de loop van 2023 en 2024 ondersteunen we Project Seagrass in hun streven om de gemeenschap te betrekken bij pilots waarmee zeegraszaad wordt verzameld en verwerkt. Daarnaast willen we mensen bewust maken van het ongelooflijke werk dat ze de afgelopen twee jaar hebben verricht om het ecosysteem rond de poelen en lagunes van Orkney in kaart te brengen.”

Paul Condron, Brand Director, Highland Park

Environmental Sustainability

October 04, 2023