Skip to main content

Please enter your date of birth.

I am of legal drinking age in my location

By entering our website you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. For information on alcohol responsibility, visit drinkaware.co.uk

HET PROCESS ROND ONZE TURF

HET PROCESS ROND ONZE TURF

A picture of a shrub in the Hobbister plains, Orkney

 

De turf die we bij Highland Park gebruiken om onze gerst te roken, halen we uit een gebied in Hobbister Moor, ongeveer zeven mijl ten westen van onze distilleerderij in Kirkwall, Orkney. Deze turf, die rijk is aan heide, creëert complexe bloemenaroma's in onze ovens en zorgt voor de kenmerkende zoete rokerige smaken die alleen te vinden zijn in Highland Park single malt Schotse whisky.

Hobbister Nature Reserve is een mozaïek van internationaal en nationaal belangrijke natuurgebieden, zoals zoutmoerassen, zeekliffen en veengebieden. We bezitten en beheren dit land onder licentie van de Orkney Islands Council en we werken nauw samen met de RSPB om de wilde flora en fauna te beschermen, waaronder bedreigde vogelsoorten als de blauwe kiekendief en de wulp. Daarom werken we in overeenstemming met de strenge regels die gelden als je je begeeft in een natuurgebied als Hobbister Moor dat al bijna 50 jaar als natuurreservaat aangemerkt is.

De manier waarop we onze turf gebruiken is in lijn met de Commitment to Responsible Peat Use (CRPU) strategie van de Scotch Whisky Association en we zetten ons actief in voor alle vier de stappen die in hun aanpak beschreven staan. Deze stappen vereisen dat we plannen ontwikkelen en uitvoeren voor verantwoorde winning, vermindering, herstel en bescherming van turf.

Hieronder beschrijven we de huidige processen, projecten en methoden die betrekking hebben op deze vier turfgerelateerde ambities.

DE PROCESSEN VOOR VERANTWOORDE WINNING EN GEBRUIKSVERMINDERING

  • We hebben goede vooruitgang geboekt met twee door de distilleerderij beheerde processen van reductie en extractie. Omdat we onze eigen extractiemethoden rechtstreeks kunnen controleren, op een locatie die is aangewezen als natuurreservaat onder vergunningsvoorschriften, werken we al volgens de hoge standaarden binnen de industrie. 
  • Ons distilleerderijteam zal samenwerken met de Scotch Whisky Association (SWA) om de ontwikkeling van hun Framework for Best Practice for Peat Extraction (het raamwerk van best practices voor turfwinning), dat in 2025 zal worden gepubliceerd, te ondersteunen door casestudy's te delen van ons winnings- en herstelwerk op Hobbister Moor.
  • We hebben ons droogproces zo efficiënt gemaakt dat we de hoeveelheid turf die we uit Hobbister Moor halen aanzienlijk hebben kunnen verminderen zonder het karakter en de smaak van onze whisky te veranderen. We steken daardoor normaal gesproken slechts ongeveer een derde van het onder onze licentie toegestane volume aan turf per jaar.
  • Onze Distillery Manager werkt rechtstreeks samen met de SWA en draagt bij aan hun eigen Peat Action Plan. Ze zal blijven bijdragen aan het beleid, de regelgeving en de vooruitgang in de sector door de best-practice die we bij Highland Park hebben ontwikkeld te delen en zo een ondervertegenwoordigd perspectief te bieden van kleinschaligere, op eilanden gevestigde, zelfvoorzienende bedrijven.

HERSTELPROJECTEN VEENGEBIED

  • Tot nu toe heeft het team van de Highland Park distilleerderij verschillende proefprojecten voor veenherstel op Hobbister Moor afgerond, waaronder herbegroeiing, proeven met waterretentie en tests met geo-jute matten. 
  • In de loop van 2023-2024 richten we onze aandacht op de vraag hoe we onze initiatieven en investeringen op het gebied van herstel en regeneratie significant kunnen opschalen. 
  • We zullen dit werk doen in nauwe samenwerking met de RSPB en met onafhankelijk aangestelde ecologische adviseurs en academici, zodat alle schaalbare projecten worden ontwikkeld op een manier die past bij de beschermde natuurgebieden van Hobbister Moor, en die het beste aansluit bij onze unieke open, door heide gedomineerde veengebieden.

BESCHERMING VAN HET VEENGEBIED

  • We werken nauw samen met de RSPB als beheerder van Hobbister Moor, waarbij we ons focussen op onze verantwoordelijkheid voor dit gebied en de natuur, die ook grenst aan een gebied dat is aangemerkt als SSSI (Site of Special Scientific Interest). 
  • Door onze samenwerking met Nature Scotland en de voortdurende ontwikkeling van beschermingsprogramma's met de RSPB, vervullen we onze rol als beheerder van Hobbister Moor en blijven we de unieke ecologie en rijke biodiversiteit van het landschap van Orkney onderhouden, beschermen en verbeteren.

 

Environmental Sustainability

October 04, 2023